Nadace "Sicherheit im Skisport" (Bezpečné lyžování)

Německá nadace Sicherheit im Skisport („Bezpečné lyžování“) si klade za cíl pečovat o bezpečnost a zdraví všech lyžařů. Její úkoly:

 • Lyžařská hlídka Německého lyžařského svazu: Spolupráce při zabezpečení sjezdovek, pomoc při záchraně zraněných, osvěta na téma přírody a životního prostředí, spolupráce při lavinovém nebezpečí a neustálém vylepšování metod vyhledávání, poradenství a servis pro vyznavače zimních sportů.
 • Životní prostředí a rozvoj lyžování: modelové a výzkumné projekty k harmonizaci zájmů lyžařského sportu a zájmů životního prostředí. Doporučující aktivity při výstavbě sjezdovek, závodišť a při tvorbě tras pro běžecké lyžování s ohledem na jejich vlastnosti, údržbu, jejich maximální možnou ohleduplnost k životnímu prostředí a jejich bezpečnost. Směrnice pro realizaci lyžařských závodů.
 • Komunikace a vzdělávání: preventivní osvěta o bezpečnosti a správném chování při lyžování – informace o požadavcích na bezpečnost a ohleduplnost k životnímu prostředí pro žáky, učitele a trenéry lyžařských škol.
 • Zdraví: projekty / iniciativa k podpoře zdravotních aspektů lyžování.
 • Vývoj v oblasti bezpečnosti: podpora projektů na vývoj co nejbezpečnějšího lyžařského vybavení s renomovanými výzkumnými ústavy, vyhodnocování úrazů na lyžích (ASU Ski), navrhování opatření protiúrazové prevence.

Více informací získáte na www.stiftung.ski

 • Urlaub im "Bayerischen Wald – ganz oben"
 • DSV Deutscher Skiverband
 • Fischer Sports
 • LEKI
 • Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
 • Ziel ETZ